Новий центр мфті очолив нобелівський лауреат

17

Центр перспективних методів мезофізики і нанотехнологій (mipt centre for advanced mesoscience and nanotechnology) відкривається в московському фізико-технічному інституті. Його науковим керівником стане випускник мфті, лауреат нобелівської премії з фізики 2010 року сер андрій гейм.

Про створення центру на прес-конференції в тасс оголосив міністр науки і вищої освіти валерій фальков. Новий підрозділ мфті почне функціонувати з 1 жовтня, після затвердження його наукової програми на 2021-2023 роки. Фінансуватися воно буде з бюджетних і позабюджетних джерел, у тому числі за рахунок коштів держпрограм і приватних пожертвувань.

Область фундаментальних досліджень центру зосередиться на проблемах мезофізики — галузі науки, що вивчає прояв квантово-механічних ефектів в макроскопічних системах, в тому числі квантових низькорозмірних матеріалах.

В основі наукової програми центру буде застосування найсучасніших фізичних методів: низькотемпературної скануючої тунельної мікроскопії і спектроскопії, магнітно-силової мікроскопії, фотоемісійної спектроскопії з кутовою роздільною здатністю та інших — для дослідження електронних властивостей нових перспективних матеріалів і нанопристроїв на їх основі. Одним з напрямків роботи центру буде вирішення фізичних проблем, що виникають при мініатюризації макроскопічних об’єктів до нанорозмірів.

Кадрову основу центру складуть молоді наукові співробітники, аспіранти та студенти мфті. Поряд з реалізацією наукової програми він буде вести масштабну програму стажувань молодих дослідників і студентів мфті в провідних світових фізичних лабораторіях. Виконавчим директором центру стане кандидат фізико-математичних наук василь столяров.

Створення центру перспективних методів мезофізики і нанотехнологій виявилося можливим завдяки сильній науковій школі квантової фізики, фотоніки і двовимірних матеріалів мфті, повідомила прес-служба вузу.

Одним з ініціаторів створення центру став ректор мфті дмитро ліванов.

“у світі тільки два нобелівських лауреата з фізики, які мають відношення до росії, — це костянтин новосьолов і андрій гейм. Знаменно, що вони обидва саме в рік науки і технологій створюють наукові підрозділи в росії, на базі мфті. Нам би хотілося, щоб нобелівських лауреатів з росії було більше, і шлях до цієї мети лежить через створення таких центрів», – розповів ліванов.